Wat is solvabiliteit

Het begrip solvabiliteit duikt veelvuldig op in de economische wereld, bijvoorbeeld in studieboeken, jaarverslagen, controles en meer. Desondanks bestaat er soms nog verwarring over wat de term nu exact inhoudt. Daarom gaan we hieronder in op de definitie aan de hand van één simpele vraag: wat is solvabiliteit?

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit verwijst naar de mate waarin een bepaalde onderneming weet te voldoen aan de financiële verplichtingen, ten aanzien van de vreemd vermogen-verschaffers. Met andere woorden: het gaat hier om een zekere verhouding tussen het eigen vermogen op de balans én het vreemd vermogen.

Compensatie
Daarbij is het van belang te bepalen of er genoeg eigen vermogen op de balans staat om te compenseren voor het vreemd vermogen – vooral in het geval van liquidatie. Daarbij moet de verkoopwaarde vanzelfsprekend eerst worden bepaald. Omdat deze niet altijd even bekend is, gaat men tijdens dit zogenaamde ‘afstemmen van de liquiditeit’ vooral uit van de boekwaarden op de activa zoals vermeldt in de balans.

Wat kun je met solvabiliteit?

Solvabiliteit draait dus om de verhouding tussen het eigen vermogen op de balans en het vreemd vermogen van een bepaald bedrijf of organisatie. Die verhouding kan op meerdere manieren nuttig zijn. Van belang is allereerst de vraag of het bedrijf in kwestie beschikt over genoeg vermogen om, indien nodig, de verstrekkers van het vreemd vermogen terug te betalen. Simpel gezegd is dit te vergelijken met het terugbetalen van een lening.

Verstoringen
Het houdt dus ook in dat, wanneer een bedrijf dit bedrag niet meer heeft, het vreemd vermogen niet meer kan worden terugbetaald. In zo’n situatie spreken we van een verstoorde verhouding in het eigen vermogen, oftewel: een verstoring van de óf een verstoorde solvabiliteit.

Controle
Wanneer men in een organisatie véél aandacht besteedt aan de cijfers onder het kopje solvabiliteit, houdt dit in dat zo’n organisatie meestal in staat wordt geacht om daadwerkelijk te voldoen aan diverse verplichtingen. Dit is dan ook de meest voorname reden om solvabiliteit ten minste in de gaten te houden. Je controleert simpelweg met regelmaat of de schulden, in welke situatie dan ook, afgelost kunnen worden.

Wat is solvabiliteit niet?

Sommige organisaties zijn niet overtuigd van het nut van solvabiliteit. Dit omdat de cijfers niet nauwkeurig genoeg zouden zijn en een hoge solvabiliteit niet per se reden is voor een hoge stabiliteit.