Solvabiliteit betekenis

De betekenis van solvabiliteit

Als bedrijf heb je niet altijd voldoende financiĆ«le middelen in kas of op de bank om direct alle nieuwe investeringen te kunnen betalen en ben je dus afhankelijk van een lening van de bank. De geldverstrekker, in dit geval de bank, wil echter graag weten hoe groot de kans is dat het bedrijf uiteindelijk de lening niet terug kan betalen. Hoe groter die kans is, hoe moeilijker het zal zijn een lening te verkrijgen. Om te bepalen hoe het met de zekerheid gesteld is, gaat de bank uit van de solvabiliteit van het bedrijf. De solvabiliteit is het verschil tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dat binnen het bedrijf aanwezig is. Vaak wordt als richtlijn een solvabiliteit van 25 tot 33% genomen. 25% voor arbeidsintensieve – en 33% voor meer industriĆ«le bedrijvigheid. Deze beide percentages worden gezien als de ondergrens. Dus, wil een bedrijf geld lenen dan ziet de geldverstrekker liever een hoger percentage, aangezien dat de zekerheid vergroot.

Balans

Bij eigen vermogen denken velen direct aan geld. Bij een bedrijf is dat echter ook het pand of de panden waarin het gevestigd is, de voorraad die voorhanden is, de waarde van de inboedel, eventuele vorderingen die open staan en niet te vergeten de eventuele goodwill. Deze laatste heeft echter geen waarde zodra het de solvabiliteit betekenis aan gaat, aangezien bij een mogelijke liquidatie de goodwill geen geld zal opleveren. Bij de vaststelling van de solvabiliteit kijkt men graag naar de balans. Hoeveel eigen vermogen is hier te vinden ten opzichte van het vreemd vermogen. Onder vreemd vermogen worden leningen en andere middelen, zoals uitstaande rekeningen, begrepen. Door het eigen vermogen en het vreemd vermogen naast elkaar te zetten, kun je bepalen wat de solvabiliteit van het bedrijf is. Hoe hoger die is, des te makkelijker kan men geld lenen. Overigens geldt ook nog dat een hogere solvabiliteit met wat onderhandeling een lager rentepercentage op kan leveren, omdat de kans op terugbetaling groot is.

Liquiditeit

Bij de solvabiliteit betekenis kijkt de geldverstrekker overigens ook naar de aanwezige liquide middelen ofwel hoeveel geld er in kas is en op de bankrekening staat. Zijn de liquide middelen zwak, dan is de kans groter dat het bedrijf niet aan zijn directe verplichtingen kan voldoen en snel in moeilijkheden komen kan. Het tegenovergestelde geldt wanneer er voldoende – of zelfs ruim geld voorhanden is. Dat maakt het bedrijf meer solvabel.