Solvabiliteitsratio

Wat zijn solvabiliteitsratio’s?

Solvabiliteit en de solvabiliteitsratio worden gezien als onmisbare factoren voor iedere, zichzelf respecterende organisatie. De termen verwijzen naar middelen die bepalen of een bedrijf al dan niet in staat is om haar vreemd vermogen-verschaffers te betalen en geven duidelijkheid in de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen op de balans en anderzijds dus het vreemd vermogen. Hieronder gaan we verder in op de vraag wat nu solvabiliteitsratio’s zijn en hoe we deze uitrekenen.

Wat is solvabiliteit precies?

Solvabiliteit draait om de wijze waarop een bedrijf haar financiële verplichtingen na weet te komen ten aanzien van de partijen die hen vreemd vermogen verschaffen. De term verwijst daarmee naar de verhouding tussen het eigen balansvermogen en het vreemd vermogen. Lees hier verder over wat solvabiliteit is.Functie
De functie van solvabiliteit is helder: je kunt hiermee nagaan of een bedrijf financieel gezond is door te controleren of ze in staat zijn verstrekkers van vreemd vermogen terug te betalen. Vergelijk het aan de hand van een lening verstrekken: deze wil je op den duur ook terug hebben. Maar tijdens het proces wil je altijd weten hoe diegene waaraan de lening is verstrekt er financieel voorstaat.

Wat zijn ratio’s?

Zo’n controle voer je, in de economische wereld, uit door middel van een ratio. Financiële ratio’s geven je een helder beeld van hoe een onderneming er voorstaat op economisch gebied. Zo zijn er liquiditeitsratio’s, rentabiliteitsratio’s én – voor dit artikel de belangrijkste – solvabiliteitsratio’s.
Solvabiliteitsratio’s
Een solvabiliteitsratio biedt dus inzichten in de financiële progressie (of juist niet) van een bedrijf. De term verwijst daarmee direct naar een bepaalde formule waarmee de financiële stand berekend kan worden. Meer specifiek gaat deze in op het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Het is dan ook geen wonder dat de formule voor het berekenen van een solvabiliteitsratio er als volgt uit ziet:Solvabiliteit bereken je door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen, vermenigvuldigd met honderd procent.

Wat zeggen de uitkomsten van de berekening?

Daarbij geldt het eigen vermogen als het bedrag wat ondernemers steken in een bedrijf. Totaal vermogen bestaat weer uit het vermogen dat reeds in de organisatie zit. Ligt de uitkomst van deze berekening ongeveer tussen de 25 en de veertig procent? Dan is de kans groot dat de bank in kwestie een organisatie aanmerkt als economisch gezond – afhankelijk van de ondernemingsvorm.