Solvabiliteit formule

Een term als solvabiliteit formule is een veel gebruikt en gehanteerd begrip in de wereld van de economie en financiën. Kort door de bocht verwijst ze naar verhoudingen binnen organisaties tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, maar de term wordt voor meer gebruikt. Vanzelfsprekend kun je solvabiliteit berekenen aan de hand van een erg eenvoudige formule. Hoe deze tot stand komt? Lees verder!

Wat is nu solvabiliteit?

Solvabiliteit verwijst naar middelen in organisaties waarmee bedrijven aan kunnen geven of zij – op welk moment dan ook – in staat zijn vreemd vermogen-verschaffers te betalen. Daarmee draait alles op de wijze waarop en óf een organisatie haar leningen en dergelijke weet af te lossen. De verhouding tussen eigen balansvermogen en vreemd vermogen hoort daarbij logisch bij solvabiliteit.

Het nut van solvabiliteit
Het nut van solvabiliteit is dat je na kunt gaan of de organisatie waarvoor jij werkt gezond is op financieel vlak. Dat zijn ze wanneer ze (ruimschoots) in staat zijn de verstrekkers van vreemd vermogen terug te betalen.

Financiële ratio’s – wat zijn het?

Om uit te leggen hoe je solvabiliteit berekent, is het handig om te weten van financiële ratio’s in het algemeen zijn. Want ratio’s verwijzen weer naar de formules waarmee je verschillende controles berekent. Het zijn hulpmiddelen om na te trekken hoe een organisatie er financieel voor staat. Voor de liquiditeit zijn er liquiditeitsratio’s – voor de rentabiliteit zijn er, logisch, rentabiliteitsratio’s. En zo is er voor solvabiliteit natuurlijk de solvabiliteitsratio.

Wat is de solvabiliteitsratio?

Een solvabiliteitsratio verwijst naar de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen van het bedrijf ten opzichte van anderzijds het totaal vermogen. Dit bereken je allemaal aan de hand van de solvabiliteit formule.

Formule
De solvabiliteit formule houdt in dat je het eigen vermogen deelt door het totaal vermogen, vermenigvuldigd met honderd procent. Schematisch weergeven is dit: eigen vermogen/totaal vermogen x 100 procent.

Het eigen vermogen is in deze het bedrag wat door ondernemers is gestoken in de organisatie in kwestie. Het totaal vermogen is simpelweg het vermogen waarover het bedrijf al beschikte.

Uitkomst solvabiliteit formule
De uitkomst van deze formule kan het beste liggen tussen de 25 en de veertig procent. De bank merkt een bedrijf dan vaak aan als economisch gezond. Dit is vanzelfsprekend wél afhankelijk van de gekozen rechtsvorm.